Приложение №6 към бел. под линия №15

Източник: Личен архив
Решение на Софийски градски съд от 14 октомври 1992 г., с което съдът приема новия устав на ТБ „Кремиковци“, преименувала се в Първа източна международна банка, както и увеличението на уставния й капитал на 200 милиона лева.

^