Приложение №40 към бел. под линия №80

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 187+гръб, 188, 190-гръб,191Документи, с които фирма „Атлантида“ ЕООД авалира записи на заповед в размер на 1 180 000 долара в полза на „Елпида - 3“ ООД.

^