Приложение №33 към бел. под линия №74

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 167Запис за 1 млн. долара към ТБА "Холекс"

^