Приложение №29 към бел. под линия №60

Източник: Личен архив

Секретна справка на НСлС А 0006619, посветена на „Орион“ и подписана от тогавашния директор на службата полк. Юлий Георгиев

^