Приложение №27 към бел. под линия №57

Източник: Личен архив
Писмо от Иван Драгневски до председателя на Министерския съвет Андрей Луканов, с което Банката за земеделски кредит се освобождава от данък върху печалбата в продължение на 5 години

^