Приложение №19 към бел. под линия №45

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 259-279Ревизионен акт на "Булгарлизинг"-АД, извършен от финансовият експерт Дойчин Николов Станчев и финансовият ревизор Крум Йорданов Кюркчийски при Столично управление "Държавен финансов контрол" за периода от 01.10.1989 г. до 31.07.1995 г.

^