Приложение №18 към бел. под линия №42

Източник: Личен архив

Протокол №6 от 15.02.1993 г., от Общо събрание на Първа източна международна банка 

^