Приложение №12 към бел. под линия №34

Източник: Личен архив


Протокол №3 от общото събрание на акционерите на ТБ "Кремиковци" АД от 28 март 1991 година

^