Приложение №7 към бел. под линия №23

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 86 + гръб
Решение на СГС (Софийски градски съд), което регистрира Първа частна банка под формата на акционерно дружество 

^