Приложение №3 към бел. под линия №19

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 73-74
Решение №259 от заседанието на УС на БНБ, провело се на 26 август 1993 година от 15 часа, което дава разрешение за извършване на банкова дейност на Първа инвестиционна банка-АД, гр. София 

^