Приложение №2 към бел. под линия №18

Източник: Личен архив

Писмо от проф. Тодор Вълчев до Горан Горанов от 26 февруари 1992 г.

^