Приложение №1 към бел. под линия №11

Източник: Личен архив


Доклад на Николай Добрев относно банковата криза 

^