Приложение №28 към бел. под линия №45

Източник: Личен архив
Докладна записка на назначената правителствена комисия за констатиране характера, обхвата и отговорността за допуснатите нередности в туристическите комплекси "Слънчев бряг" и "Златни пясъци" през пролетта на 1994 г.

^