Приложение №27 към бел. под линия №44

Източник: Личен архив

Справка за извършените промени в решенията на СД на Слънчев бряг - ЕАД по указание на Г. Николов - първи зам. председател на КТ от назначената от него комисия за разглеждане на офертите и комисия за разглеждане на жалбите

^