Приложение №24 към бел. под линия №41

Източник: Личен архив


Още едно писмо от арендаторите до професор Любен Беров от 8 юни 1994 г.

^