Приложение №23 към бел. под линия №40

Източник: Личен архив


Писмо до професор Любен Беров от арендатори на обекти в "Слънчев бряг"

^