Приложение №22 към бел. под линия №39

Източник: Личен архив

Доклад от Георги Николов - първи зам. председател на Комитета по туризъм относно състоянието в к.к. "Слънчев бряг" след възникналото социално напрежение 

^