Приложение №21 към бел. под линия №38

Източник: Личен архивДекларация от Съвета на директорите на ЕАД "Слънчев бряг"

^