Приложение №20 към бел. под линия №37

Източник: Личен архив
Обезпечителна заповед на Бургаски районен съд от 20.V.94 година 

^