Приложение №19 към бел. под линия №36

Източник: Личен архив

Правен коментар на действията на Съвета на директорите на ЕАД "Слънчев бряг"

^