Приложение №18 към бел. под линия №35

Източник: Личен архив


Писмо до изпълнителния директор на ЕАД "Слънчев бряг" Братой Копринаров от Председателя на Съвета на директорите Мирослав Севлиевски от 16.05.94 г., 14:00 часа

^