Приложение №17 към бел. под линия №34

Източник: Личен архив


Списък, утвърден от Георги Николов, председател на КТ при МС, определящ класацията за подадените оферти за сезон '94

^