Приложение №16 към бел. под линия №33

Източник: Личен архивПисмо до Братой Копринаров от проф. Емил Лозанов, председател на КТ

^