Приложение №15 към бел. под линия №32

Източник: Личен архивЗаповед №91 от 29.04.1994 год. на Комитет по туризъм при Министерски съвет

^