Приложение №14 към бел. под линия №31

Източник: Личен архив
Заповед №91 от 15.V.1994 година от Комитет по туризъм при МС, но подпечатана с печата на "Слънчев бряг"

^