Приложение №12 към бел. под линия №29

Източник: Личен архив
Доклад от проф. Емил Лозанов - председател на Комитета по туризъм при МС относно проблемите на ЕАД "Слънчев бряг"

^