Приложение №8 към бел. под линия №23

Източник: Личен архив

Писмо с изх.№22-273 от 01.06.1994 г., от Синдикален регионален съюз КТ "Подкрепа", Бургас до КТ "Подкрепа", София 

^