Приложение №7 към бел. под линия №22

Източник: Личен архивПисмо №03-08-38 от 12.05.1994 на КНСБ до Евгений Матинчев

^