Приложение №6 към бел. под линия №21

Източник: Личен архив




Заповед №Р-12 от 9 май 1994 за извършване на спешна проверка в "Слънчев бряг" ЕАД, подписана от заместник министър-председател Евгений Матинчев 

^