Приложение №5 към бел. под линия №9

Източник: Личен архив

Отговорът на Славейко Божинов до вестник "Демокрация"

^