Приложение №4 към бел. под линия №7

Източник: Личен архив
Решение на Бургаският окръжен съд от 29 юли 1991 г., чрез което се регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество, с наименованието "Хотели - Слънчев бряг"

^