Приложение №3 към бел. под линия №6

Източник: Личен архивПриложение №12 към Решение №83/18 6 9, което предоставя за установен фонд "Хотели-Слънчев бряг" държавно имущество в размер на 42480 хил. лв.

^