Приложение №2 към бел. под линия №5

Източник: Личен архивРешение №83 от 18.06.1991 г. на Комитет по туризъм при Министерски съвет, с което се прекратява съществуването на ДФ "Слънчев бряг"

^