Приложение №1 към бел. под линия №3

Източник: Личен архивЗаповед №45 от 12.6.1991 г., издадена от Комитет по туризъм при Министерски съвет 

^