Приложение №3 към бел. под линия №20

Източник: Личен архивРъкописно свидетелство от Павел Тренев, в което се описва как е бил отвлечен от Валентин Дарев.

^