Приложение №2 към бел. под линия №12

Източник: Личен архивСправка на ЦСБОП по случая с Павел Тренев

^