Приложение №1 към бел. под линия №10

Източник: Личен архив

Справка относно Българска земеделска и промишлена банка АД, направена от Национална служба за сигурност - МВР от 29.12.1995 г.

^