Приложение №1 към бел. под линия №18

Източник: Личен архивФаксове до Георги Пейчинов, консул във Вашингтон от Франк А. Сумма

^