Приложение №27 към бел. под линия №38

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 147-148
Писмо до "Химко" ЕАД, "Булгаргаз" ЕАД, Териториално управление на данъчната администрация, град Враца и Столично управление на данъчната администрация от министъра на финансите Стоян Александров

^