Приложение №9 към бел. под линия №18

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 59-63Становище на вицепремиера Кирил Цочев относно цесионния договор за прехвърляне дълговете на „Кремиковци“ и „Химко“ към „Булгаргаз“ на Мултигруп.

^