Приложение №3 към бел. под линия №16

Източник: Личен архив
Решение на Софийски окръжен съд от 17.05.1991 г. за регистриране на "Кредитна банка" АД със седалище град Драгоман

^