Приложение №2 към бел. под линия №16

Източник: Личен архив
Протокол №28 от заседание на 15 април 1991 година на Българска Народна Банка, в кеото се взима решение за създаване на "Кредитна банка" - АД със седалище град Драгоман

^