Приложение №1 към бел. под линия №11

Източник: Личен архивСъдържание на обобщена справка за"Мултигруп", направена от TSB - група за информация и анализ

^