Приложение №19 към бел. под линия №40

Източник: Личен архивДоговор от 12.05.1992 год. между КТ "Подкрепа" и "Елпида - 3" ООД

^