Приложение №18 към бел. под линия №39

Източник: Личен архивАнекс от 31.02.1992 г. между ДЗПД и "Розим" ООД

^