Приложение №17 към бел. под линия №38

Източник: Личен архив
Договор от 8.04.1992 г. между София - ИНС А.Д. и КТ "Подкрепа"

^