Приложение №16 към бел. под линия №36

Източник: Личен архив
Договор между КТ "Подкрепа" и "Булвар Ентерпрайзис ЛТД"

^