Приложение №15 към бел. под линия №35

Източник: Личен архив
Приходи на КТ "Подкрепа" от м. януари до м. юни 1992 г.

^