Приложение №14 към бел. под линия №34

Източник: Личен архив
Запис от разговора на адвокат Костадинка Терзийска със свидетеля Мутафчиев, в който той споделя своя опит от пребиваването си в КТ „Подкрепа“ като икономически съветник на д-р Константин Тренчев. 

^