Приложение №13 към бел. под линия №33

Източник: Личен архивДопълнителен лист към митническа декларация №4-77 от 01.06.92 г.

^